főoldal e-mail testület
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 22. alakuló ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 17. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 23. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 18. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 30. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 30. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 19. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 25. ülésére
Mezőcsát Város Önkormányzatának és Intézményeinek, illetőleg a Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzata
Szavazás
A szavazás szünetel
Hírlevél
KÖZLEMÉNY! A Helyi Választási Iroda vezetőjétől.


KÖZLEMÉNY

 

a Helyi Választási Iroda vezetőjétől

 

 

 

Áder János köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság szintén erre a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzatok választását.

 

Az ajánlás és jelöltállítás folyamata a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán egyéni képviselőjelölt és polgármesterjelölt az lehet, aki az erre a célra rendszeresített ajánlóíven a megfelelő számú ajánlást összegyűjtötte. Ajánlást gyűjteni 2019. szeptember 9. napjáig lehet, kizárólag a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíveken. Az ajánlás akkor érvényes, ha az adott választókerületben lakóhellyel rendelkező választópolgár adatai (neve, személyi azonosítója, lakcíme) – a személyazonosító okmányaival megegyező módon – felvezetésre kerülnek az ívre, és azt a választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár akár több jelöltet is ajánlhat.

 

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel a nemzetiségi önkormányzati választásra

Szintén 2019. október 13. napján tartják a nemzetiségi önkormányzatok általános választását. Azon választópolgárok, amelyek valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozónak vallják magukat, akkor választhatnak a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választásokon, ha 2019. szeptember 27. napján 16 óráig kérik nemzetiségi választópolgárként való névjegyzékbe vételüket a HVI-nél. A kérelem beadható papíralapon, valamint ügyfélkapun és a www.valasztas.hu honlapon keresztül is. A kérelem benyújtására folyamatosan lehetőség van, és nem csak egy választásra vonatkozik, vagyis azoknak, akik 2014. január 1-jét követően már kérték névjegyzékbe vételüket, nem szükséges újabb kérelmet benyújtaniuk.

  

Az ajánlás és jelöltállítás folyamata a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

Helyi nemzetiségi önkormányzati választás azon a településen tartható, ahol legalább 25 ember az adott nemzetiséghez tartozónak vallotta magát a legutóbbi népszámláláson. Ennek megfelelően Mezőcsáton lengyel, német, roma, román, szerb, szlovák és ukrán települési nemzetiségi önkormányzati választás tartására van lehetőség.

 

 

 

 

Átjelentkezéssel szavazás

A választópolgárok az önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetőleg a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán bejelentett (állandó) lakóhelyük szerinti szavazókörben adhatják le szavazatukat. Átjelentkezésre ezúttal is van lehetőség, azonban – az országgyűlési és európai parlamenti választásoktól eltérően – a választópolgárok kizárólag a bejelentett tartózkodási helyük szerinti szavazókörbe jelentkezhetnek át.  Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási hely 2019. június 25. napját megelőzően létesüljön, és annak érvényessége legalább 2019. október 13. napjáig folyamatosan fennálljon. Átjelentkezés esetén a HVI törli a választópolgárt a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

A kérelem benyújtható személyesen a lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerinti helyi választási irodánál, levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodánál, továbbá elektronikus formában ügyfélkapun keresztül vagy a www.valasztas.hu oldalon. A kérelem 2019. október 9-én (szerda) 16 óráig nyújtható be.

 

A helyi választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A jelöltek az ajánlóív igényléséhez, valamint a jelöltbejelentéshez szükséges formanyomtatványt a www.valasztas.hu  internetes felületről tölthetik le, illetőleg kérés esetén a helyi választási irodától szerezhetik be.

 

Jelöltet bejelenteni legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16 óráig lehet.

A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16 óra után végzi el.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (mozgóurna igénylés, átjelentkezés) legkorábban 2019. augusztus 8. napján lehet benyújtani.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább október 13-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

 

A választási bizottság megbízott (delegált) tagjait legkésőbb 2019. október 4-én 16 óráig lehet bejelenteni.

 

A mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. október 11-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 13-án 12 óráig lehet benyújtani. Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz pedig a szavazás napján 12 óráig lehet a mozgóurna iránti kérelmeket benyújtani.

Valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevétszületési nevétanyja nevétszemélyi azonosítóját. Az interneten, ügyfélkapus azonosítással beadott kérelem esetén elegendő, ha a kérelmező a nevét és a személyi azonosítóját megadja. Fentieken túl az egyes kérelemtípusoknál más-más a kérelmeket tartalmazó adat, melyről a HVI-nél kérhet felvilágosítást. A HVI a kérelem tárgyában hozott döntéséről írásbeli értesítést küld a kérelmező számára. A HVI vezető a névjegyzéket 2019. október 11-én 16 óra után lezárja. A névjegyzékbe felvenni ezt követően senkit nem lehet!

 

 

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19 óráig tart.

 

A szavazás 2019. október 13-án 6-19 óra között zajlik.

A magyar választópolgárok személyazonosságukat és lakcímüket a magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatják. (Sem lejárt személyi igazolvánnyal, sem lejárt útlevéllel, sem lejárt jogosítvánnyal nem lehet szavazni!)

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16 óráig köteles eltávolítani!

A választópolgárok tájékoztatása céljából választási információs szolgálat működik a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalnál. A szolgálat vezetője dr. Jerebák József jegyző - HVI vezető, helyettese Gyöngyösiné dr. Fekete Adrienn. A helyi választási iroda elérhetősége:

3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.; e-mail címe: jegyzo@mezocsat.hu; telefonszáma: 06-49-552-046.

 

 Helyi Választási Bizottság

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 26-án megválasztotta a Helyi Választási Bizottság választott tagjait és póttagjait. A Bizottság alakuló ülésén elnökének Vida Lászlónét, elnökhelyettesének Erőssné Király Ildikót választotta meg, tagja Kertészné Nagy Magdolna, póttagjai Lőrincz Mihály és Törő Mónika Julianna. A Bizottság székhelye és egyben levelezési címe: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.; e-mail címe: jegyzo@mezocsat.hu; telefonszáma: 06-49-552-046.

 

 

Választással kapcsolatos általános információk az interneten

A választással kapcsolatban bővebb tájékoztatást találnak az interneten a www.valasztas.hu honlapon és a www.mezocsat.hu oldalon a választások menüpont alatt.

 

 

Dr. Jerebák József

jegyző

a Helyi Választási Iroda vezetője

 

 

 Fórum bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Fórum
Vendégkönyv
Panaszláda
Hasznos hírek